کلاس پنجم ابتدایی دبستان شهید یاوری

طرح درس بخوانیم و بنویسیم کتاب جدیدالتالیف بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی  

الف ) مشخصات

نام آموزگار : سید کمال الدین صدری

نام کتاب : بخوانیم پایه پنجم موضوع :ستایش خدا زمان :۵٠ دقیقه شماره طرح : یک تاریخ  ٣  / ٧/ ٨٨نام درس :الهی صفحه٢ تعداد دانش آموزان :١٧نفر چیدمان :قابل تنظیم جهت کار گروهی زمان :لحاظ نشده

...................................................................................................................

اهداف کلی :

1- اشنایی با تحمیدیه و توجه به آغاز کارها با نام و حمد الهی (حیطه شناختی (

2- تقویت روحیه نیایش و دعا کردن (حیطه عاطفی (

3- آشنایی با برخی از نکات زبانی (شناختی (

4- توانایی انجام فعالیت ها و تمرین های پیوسته با مهارت های زبانی و ارزشی درس (حیطه مهارت

..............................................................................................

اهداف رفتاری (دانش آموزان بتوانند )

1- چند صفت از صفات خداوند را ذکر نمایند .

2- با ذکر چند مثال اهمیت ذکر نام خدا در ابتدای هر کار را نشان دهند .

3- با لحن و آهنگ مناسب و روان متن را قرائت نمایند .

4- فواید دعا ونیایش درزندگی را بیان کنند.

5- کلماتی را به عنوان صفت فهرست نمایند . (من ١٠ هدف رفتاری تنظیم کرده ام که از ذکر بقیه خودداری می نمایم

............................................................................................

ایجاد انگیزه  :

معلم شعر (تا هرکجا که رفتم )را برای بچه ها می خواند .(ر ج .راهنمای معلم )و از آنها می خواهد با توجه به شعر خوانده شده و نام گروه خود جملات زیبا در گروه بسازند . (زمان تعیین می شود)سپس جملات تنظیم شده توسط نماینده گروه خوانده می شود.

رفتار ورودی - چند سؤال از درس قبل پرسیده می شود . دانش آموزان با دقت گوش داده فردی و گروهی پاسخ می دهند ١- چند نعمت از نعمت های خداوند ذکر کنید ٢-   در برابر نعمت های خداوند چه وظیفه ای داریم   ٣-چه کنیم که خداوند از ما راضی باشد .

.............................................................................................................................................

روش تدریس:

همیاری و مشارکت -بحث و گفتگو -توضیحی

..........................................................................................................................................

وسایل لازم :

کارت کلمات -کتاب درسی - کارت های گروه بندی -تابلو ی کلاسی و....

........................................................................................................................................

قبل از تدریس :

گروه بندی -معلم با استفاده از کارت هایی که قبلا تهیه کرده است و روی هرکدام صفات خداوند نوشته شده است . فراگیران را گروه بندی میکند .در ضمن گروه بندی شعر (خدا )که در کلاس چهارم خواند ه اند را می خوانند . فراگیران پس از دریافت کارت در جای مخصوص خود قرار می گیرند .

ایجاد انگیزه - معلم شعر (تا هرکجا که رفتم )را برای بچه ها می خواند .(ر ج .راهنمای معلم )و از آنها می خواهد با توجه به شعر خوانده شده و نام گروه خود جملات زیبا در گروه بسازند . (زمان تعیین می شود)سپس جملات تنظیم شده توسط نماینده گروه خوانده می شود.

رفتار ورودی - چند سؤال از درس قبل پرسیده می شود . دانش آموزان با دقت گوش داده فردی و گروهی پاسخ می دهند . 1-چند نعمت از نعمت های خداوند ذکر کنید .2-در برابر نعمت های خداوند چه وظیفه ای داریم . 3 -چه کنیم که خداوند از ما راضی باشد .

.............................................................................................................................................

ارائه درس :

معلم از دانش آموزان می خواهد کتاب ها را باز کرده وبا دقت به خواندن معلم و آهنگ آن گوش دهند . آنگاه روی درس می خواند و در پایان درباره خواجه عبدالله انصاری توضیح مختصری می دهد . فراگیران ابتدا به صورت صامت خوانی متن را می خوانند و اگر در قرائت کلمه ای مشکلی داشتند از یاران گروه خود کمک می گیرند .راجع به متن درس در گروه خود بحث و گفتگو نمایند .

معلم به صورت تصادفی از چند نفر می خواهد که به نوبت متن را با صدای بلند بخوانند و بقیه با دقت گوش دهند .

..................................................................................................................................................

ارزش یابی تکوینی :

بررسی درک و دریافت

معلم از هر گروه می خواهد ابتدا سؤالات درک ودریافت را بخوانند و بعد درمورد پاسخ آن مشورت نمایند .

معلم سؤالات را می پرسد و دانش آموزان به صورت فردی پاسخ می هند.گروه نظر می دهد .

معلم یک سؤال علاوه بر سوالات درس می پرسد مثلا:تعدادی ازصفات خداوند را ذکر نمایید .

.......................................................................................................................................................

تعیین تکلیف :

معلم از فراگیران می خواهد سوال 1 صفحه 2 کتاب بنویسیم را به صورت فردی انجام دهند

 معلم از دانش آموزان می خواهد کتاب ها را باز کرده وبا دقت به خواندن معلم و آهنگ   .

معلم سؤالات را می پرسد و دانش آموزان به صورت فردی پاسخ می هند.گروه نظر می دهد .

معلم یک سؤال علاوه بر سوالات درس می پرسد مثلا:تعدادی ازصفات خداوند را ذکر نمایید .

  معلم از فراگیران می خواهد سوال 1 صفحه 2 کتاب بنویسیم را به صورت فردی انجام دهند .

 کتاب بخوانیم با هدف پرورش مهارت های گفتاری ،شنیداری و خواندن ایجاد شده است این کتاب از هشت فصل تشکیل شده است که عبارتند از :

1- نهادها 2- بهداشت 3- اخلاق فردی و اجتماعی 4- دانش و دانشمندان

5-  مسائل دینی 6- ملی و میهنی 7 - طبیعت 8- هنر و ادبیات

کتاب بخوانیم از اشعار ، روانخوانی های داستان مانند و تمرین های متنوع با عکس های کودکانه تکمیل شده است . کتاب برای دانش آموزان بسیار شاد و جالب خواهد بود . البته اجرای اهداف بسیار مهم می باشد .

کتاب بنویسیم نیز به تفکیک درس ها با هدف تقویت ارکان نوشتاری ،پردازش تفکر و نقد حاوی تمرین های نگارشی و املایی متنوعی می باشد .

مؤلفان کتاب عبارتند از :سرکار خانم پریچهر جبلی ،دکتر حسن ذوالفقاری ،اسماعیل سالمی ،دکتر محمدرضا سنگری ،غلامرضا عمرانی ،دکتر حسین قاسم پور ،محمد میر کیانی و سرکار خانم فرح نجاران  

 

 

 

نوشته شده در چهارشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۸ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ توسط معلم نظرات () |

 

سئوالات مسابقه علمی پایه پنجم در آبان 87 دبستان شهید یاوری سئوالات درس فارسی

1- کدام یک از گزینه های زیر را می توان در جمله زیر قرار داد .

« می خواستم معنی کلمه انقلاب را بدانیم به همین دلیل به .............. مراجعه کردم »

الف ) زندگی نامه                   ب ) سفر نامه                       ج ) لغت نامه

2- مخالف کلمه ی ثروتمند کدامیک از کلمات زیر است ؟                       

الف ) پول دار                          ب ) فقیر                                      ج ) جاهل

3- پرنده ای که نامه را جا به جا می کند

الف ) نامه بر                             ب ) نامه رسان                     ج) نامه گیر

4 - هم خانواده کلمه های« ‌‌‌تحقیق ، معلم ، درس » کدام دسته از کلمات زیر است ؟

     الف ) حقیقت ، علم ، کلاس                          ب ) حقیقت ، درس ، مدرسه

ج ) حقیقت ، علم ، مدرسه                           

 سئوالات درس ریاضی

5- دانش اموزان کلاس پنجم دبستانی از 45 نفر 35 نفر شان قبول شدند . چه کسری از دانش آموزان این کلاس قبول شدند ؟       

الف )   5                                         ب)  7                                          ج )   7

         9                                               8                                                    9

6- داخل مربع چه رقمی باید نوشت تا عدد  شش رقمی حاصل بر 5 و 2 بخش پذیر باشد.

25846

الف ) 5                                     ب )   2 ، 4 ، 6 ، 8                       ج )  0

7- اگر کسر زیر را به عدد مخلوط تبدیل کنیم کدام یک از موارد زیر جواب صحیح است ؟   

الف )                      ب )                   ج )  

 8- کدام شکل کسر     را نشان  می دهد ؟                                                                                 

                   
 
   
       
       
 
 
 
 

  الف )                            ب )                         ج )                               

 


9- از میان اعداد زیر کدام یک بر  6   بخش پذیراست ؟                                                                     

    الف ) 543                        ب) 446                      ج ) 620                  

 سئوالات علوم

10- کدامیک از موارد زیر تغییر شیمیایی است ؟

الف ) فاسد شدن دارو                  ب ) بارش باران                              ج ) تبخیر آب

11- کدام گروه از موارد زیر ترکیب است ؟

الف ) طلا و نمک             ب ) آهن و آب                     ج ) نمک و شیشه

12- جمع آوری اطلاعات با استفاده از حواس مختلف را

الف ) طبقه بندی               ب ) مشاهده                        ج ) نظریه

13- تبدیل چوب درخت به میز تغییر ..................است ؟

الف ) شمیایی                   ب ) فیزیکی                        ج) ترکیب

14- تا کنون چند اتم شناخته شده است ؟

الف ) 108                      ب ) 105                            ج ) 109

سئوالات اجتماعی

15- بعثت چیست ؟

الف ) جانشینی پیامبر                   ب ) برگزیده شدن به پیامبری     ج ) پیمان بستن

16- چه کسی خبر خورده شدن عهد نامه را به کفار داد ؟

الف ) جعفربن ابیطالب                   ب ) عبدالمطلب                              ج ) ابوطالب

17- وظیفه ی دولت در جمهوری اسلامی چیست ؟

الف ) نظارت بر کارهای مجلس ب ) تصویب قوانین             ج) اجرای قوانین

18- مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل شده ؟

الف ) وزیران                             ب ) نمایندگان مردم               ج ) رئیس جمهور

19- کدام یک جزو کشور های همسایه ایران نیست ؟

الف ) مصر            ب ) عراق                 ج ) پاکستان

20- شهر هندیجان جزو کدام استان است ؟

الف ) لرستان                   ب ) بوشهر                ج ) خوزستان


نوشته شده در سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۸ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ توسط معلم نظرات () |


Design By : Night Skin